Προνόμια

Κάρτα μέλους και προνόμια στο Υγεία
Προνόμια πελατών International-brokers.com ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ (Αττική) ΔωρεάνΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ιατρικές επισκέψεις) στα επείγοντα/εξωτερικά ια...
Sun, 6 Σεπ, 2020 at 11:14 AM
Check up στο Υγεία με την κάρτα μέλους
Απλό Check up Παθολογική εξέταση Γενική αίματος Καρδιολογική εξέταση Γενική ούρων Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ουρία Σάκχαρο Α/Α Θώρακος F ή P HDL Χολ...
Sun, 6 Σεπ, 2020 at 11:21 AM
VIP Check up κατ οικον
Για όσους πελάτες μας χρειάζονται check up κατ όικον η συμφωνία μας με το Υγεία προσφέρει το πιο κάτω  Αιματολογικές & Βιοχημικές εξετάσεις Γενική...
Sun, 6 Σεπ, 2020 at 12:57 PM
Βεβαιώσεις για άθληση παιδιών με την κάρτα μέλους
Mon, 7 Σεπ, 2020 at 2:43 PM