Εάν επιθυμείτε μια εταιρεία να πληρώσει για το ατομικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, η Cigna απαιτεί τις ακόλουθες πληροφορίες: 


  • Όνομα εταιρείας
  • Διεύθυνση εταιρίας
  • Τηλέφωνο εταιρείας
  • Εταιρικό email
  • Εταιρικός Ιστότοπος


Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για να τιμολογηθούν τα ασφάλιστρα στα σωστά άτομα.


Μόλις συμπληρωθούν οι πληροφορίες, σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το επισυναπτόμενο έγγραφο.