Μπορείτε να πληρώσετε το συμβόλαιο σας online πατώντας εδώ

Τραπεζικοί λογαριασμοί


Όνομα δικαιούχου: "Aetna Health Insurance Company of Europe DAC"

Διεύθυνση Ασφαλιστικής :50 Cannon St, London EC4N 6JJ, United Kingdom

Διεύθυνση Τράπεζας (AHICE συμβόλαια): Citibank NA Dublin - 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. 


Για EURO

Bank name:Citibank

Bank location:Dublin, Ireland

IBAN:IE87CITI99005127668828

Account number:0027668828

SWIFT code:CITIIE2X


Για USD

Bank name:Citibank

Bank location:Dublin, Ireland

IBAN:IE23CITI99005113374023

Account number: 13374023

SWIFT code: CITIIE2X


Για GBP

Bank name:Citibank

Bank location:Dublin, Ireland

IBAN:IE45CITI99005113374015

Account number: 13374015

SWIFT code: CITIIE2X