Οι ιατρικές εξετάσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες τις προληπτικές και τις διαγνωστικές.


Προληπτικές είναι οι εξετάσεις που γράφονται από τον γιατρό με σκοπό τον ετήσιο έλεγχο της υγείας ενός ανθρώπου , χωρίς αυτός να έχει ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σε αντίθεση οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι αυτές που γίνονται βάσει κάποιου συμπτώματος με σκοπό να το διερευνήσουν. Είναι προφανές ότι οι προληπτικές  εξετάσεις αποτελούν μικρό υποσύνολο των διαγνωστικών και δεν μπορεί οποιαδήποτε εξέταση να θεωρηθεί προληπτική .