Το Δωρεάν check up περιλαμβάνει τις πιο κάτω εξετάσεις


Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων : Γεν. Αίματος, Γεν. Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, ΗΚΓ, Ολικά Λιπίδια.


Παιδιατρικός Προληπτικός Έλεγχος :

Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Σίδηρο, Φερριτίνη.