Για να ανανεώσετε ή να καταχωρήσετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας, προκειμένου να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας στην AETNA, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Online πληρωμή AETNA