Βάσει νόμου ο κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί απέναντι στην ασφαλιστική εταιρία .


Αυτό σας δίνει το δικαίωμα ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί να το έχετε ξεκινήσει με κάποιον ασφαλιστή / πράκτορα , on line ή μέσω τράπεζας κ.α. να επιλέξετε πριν την ανανέωση του να εξυπηρετείται από τον broker σας.


Σε αυτή την περίπτωση απλά πρέπει να στείλετε την εντολή σας στην ασφαλιστική εταιρία η οποία υποχρεούται να την ικανοποιήσει .


Για να συμπληρώσετε την εντολή μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκετε εδώ


Στην αλλαγή διαμεσολάβησης δεν αλλάζει τίποτε στους όρους του συμβολαίου σας ή στα ασφάλιστρα σας παρά μόνο ο κωδικός συνεργάτη στον οποίον η ασφαλιστική πληρώνει προμήθεια και βέβαια δέχεται εντολές για την εξυπηρέτηση του πελάτη της.


Είναι προφανές ότι η πιο αντικειμενική μορφή διαμεσολάβησης βάσει νόμου είναι η διαμεσολάβηση του μεσίτη όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και σε αυτό το άρθρο