Ο μηχανισμός που έχουμε υλοποιήσει για τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι συμβατός τόσο με 
  • UETA (Uniform Electronic Transaction Act) όσο και με το 
  • ESIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)
  • Electronic Signatures Directive και
  • eIDAS Regulation (Electronic Identification and Authentication and Trust Services)
Διότι πέραν των πρωτοκόλλων ασφαλείας που προσφέρει , έχει πλήρη καταγραφή των κινήσεων που γίνανε , όπου βάσει νόμου πρέπει να περιλαμβάνουν τον χρόνο , την IP και την διεύθυνση email του αιτούντα και να καθιστούν ξεκάθαρη την διαδικασία στον χρήστη.