Προκειμένου να συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν οι επισυναπτόμενες φόρμες Δήλωσης Συμμετοχής.


α) Αίτηση Συμμετοχής.

β) Έντυπο W9 (συμπληρώνεται στην περίπτωση φορολογικού υπόχρεου έναντι των Η.Π.Α.).

γ) Έντυπο W8 (συμπληρώνεται στις περιπτώσεις: γέννησης στις Η.Π.Α. / πολιτών των Η.Π.Α. / κατόχων πράσινης κάρτας / εάν διατίθεται ταχυδρομική δ/νση ή αριθμό τηλεφώνου στις Η.Π.Α. / εάν διατίθεται λογαριασμός τηρούμενος στις Η.Π.Α.).