Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα τηλέφωνα βοήθειας των ασφαλιστικών εταιριών ομαδοποιημένα ανά είδος χρήσης (π.χ. για ατύχημα αυτοκινήτου για νοσηλεία κ.τ.λ.)


Τηλέφωνα βοήθειας