Εφόσον το συμβόλαιο σας καλύπτει τα εξωνοσοκομειακά, τότε μπορείτε να ζητήσετε από τον θεράποντα γιατρό σας να συμπληρώσει το επισυναπτόμενο έντυπο και να το ανεβάσετε στο Portal της AETNA για αποζημίωση .


Σε περίπτωση που τα έξοδα αφορούν περισσότερους από έναν ιατρούς ή εργαστήρια τότε ο αρχικός ιατρός/εργαστήριο  πρέπει να το υπογράψει αναφέροντας σε ποιες άλλες ειδικότητες ή θεραπείες σας παρέπεμψε.