Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποια χρόνια πάθηση υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με το είδος της πάθησης και την πορεία της να δωθεί κάλυψη (πιθανά με επασφάλιστρο) από την AETNA. Αν θέλετε να ερευνήσουμε αυτό το ενδεχόμενο παρακαλώ συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση .