Για την πληρωμή του συμβολαίου σας στην Cigna μπορείτε να κάνετε έμβασμα το ποσό των ασφαλίστρων χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία


Bank Name: Citibank N.A. 

Bank Address: Citigroup Centre 1, 13th Floor, Mail Drop 13-04, Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom

Account Number: 12703831

IBAN number: GB64CITI18500812703831

BIC/SWIFT: CITIGB2L


Αιτιολογία κατάθεσης : Αριθμός συμβολαίου σας