Για κάθε αποζημίωση που στέλνετε μέσω αλληλογραφίας και όχι μέσω της πλατφόρμας αποζημιώσεων της ασφαλιστικής, η Generali  ζητάει την συμπλήρωση του επισυναπτόμενο εντύπου