Για όσους πελάτες μας χρειάζονται check up κατ όικον η συμφωνία μας με το Υγεία προσφέρει το πιο κάτω 


 • Αιματολογικές & Βιοχημικές εξετάσεις
 • Γενική αίματος, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ολικά λευκώματα, σίδηρος φερριτίνη, CRP
 • Έλεγχος λιπιδίων
 • Χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
 • Ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος
 • Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας
 • SGOT, SGPT, γ-GT, αλκαλική φωσφατάση
 • Έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς
 • T3, T4, TSH
 • Γενική ούρων
 • PSA (μόνο για άνδρες)
 • Έλεγχος ηπατίτιδας Β (αυστραλιανό αντίγονο)
 • Έλεγχος ηπατίτιδας C 
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας – Σπιρομέτρηση με ειδικό φορητό σπιρόμετρο
 • Ακτινογραφία Θώρακος (F) με φορητό ακτινολογικό μηχάνημα από ειδικό τεχνολόγο
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο
 • Υπερηχογράφημα άνω & κάτω κοιλίας με φορητό υπέρηχο
 • Παθολογική εξέταση και τελική έκθεση με οδηγίες.


Κόστος 800 ευρώ