Απλό Check up


  • Παθολογική εξέταση
  • Γενική αίματος
  • Καρδιολογική εξέταση
  • Γενική ούρων
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Ουρία
  • Σάκχαρο
  • Α/Α Θώρακος F ή P
  • HDL
  • Χοληστερίνη


Κόστος 50 ευρώ.


Πλήρες Check up


Κόστος πακέτου για  ΑΝΔΡΕΣ: 131,85€

Κόστος πακέτου για ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 144,98€