Στην δυσάρεστη περίπτωση που χρειαστεί να αποζημιωθείτε για αποβολή και υπάρχει η κάλυψη αυτή στο συμβόλαιο σας θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα


  • Γνωμάτευση του γιατρού 
  • Εξιτήριο του νοσοκομείου στο οποίο έγινε η πράξη


Ευχόμαστε όλα περαστικά !