Για το Portal πελατών One for All , με το οποίο  έχετε πρόσβαση σε όλα τα συμβόλαιά σας και τις προσφορές σας , ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρίας πατήστε εδώ


Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας πατήστε "Forgot Password" και δηλώστε το email που μας έχετε δώσει για την επικοινωνία μας και θα σταλεί link για να κάνετε Reset τον παλιό κωδικό και να ορίσετε καινούργιο .


Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο Portal πρέπει να σας έχει σταλεί από την εταιρία μας πρόσκληση και το/τα συμβόλαιό/α σας να είναι σε ισχύ.

Αν δεν την έχετε λάβει , τότε επικοινωνήστε με τον σύμβουλο ασφάλισης σας , να φροντίσει να σας στείλει.