Για να αναγγείλετε την όποια απαίτησή σας αποζημίωσης για ασφαλισμένα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να αποστείλετε την επισυναπτόμενη "ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ" συμπληρωμένη στο email zimiesloipoi@np-asfalistiki.gr  


Προσοχή : Είναι σημαντικό η αναγγελία να γίνει άμεσα !Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν μετά την αναγγελία για να σταλούν στον πραγματογνώμονα είναι :


  1. Δήλωση απαίτησης όπου να αναγράφετε σύντομο ιστορικό του συμβάντος καθώς και την οικονομική σας απαίτηση από την ασφαλιστική εταιρία . 
  2. Τεχνική περιγραφή φ/β εγκατάστασης.
  3. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού με τη ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Αντίγραφο βιβλίου περιοδικής συντήρησης εγκατάστασης.
  5. Τεχνικό σημείωμα ελέγχου inverter με αναλυτικό κοστολόγιο επισκευής και φωτογραφίες ηλεκτρονικών πλακετών.
  6. Οικονομική προσφορά αποκατάστασης εγκατάστασης.
  7. Αντίγραφο παραστατικού αρχικής κτήσης inverter.
  8. Αντίγραφο τηλεμετρίας από την ημέρα διαπίστωσης ζημιάς μέχρι την ημέρα επαναλειτουργίας.
  9. Αντίγραφα λογαριασμών παραγωγής ενέργειας για το τελευταίο έτος.