Στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης,  ζητείται για πληρωμές ατομικών συμβολαίων που γίνονται από εταιρικούς λογαριασμούς ,να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη φόρμα σε επιστολόχαρτο της εταιρείας και να μας επιστραφεί προκειμένου να την προωθήσουμε στην ασφαλιστική, μαζί με την άδεια λειτουργίας (ΦΕΚ,ή Βεβαίωση Επιμελητηρίου κ.α.)