Έλεγχος ταυτότητας υπογραφών και ασφάλεια του υπογράφοντος .

Η ασφάλεια του e-signature είναι μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες της πλατφόρμας μας.

Με την υπογραφή e-signature  όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα και η ηλεκτρονική υπογραφή σας είναι κρυπτογραφημένα και διατηρούνται κρυμμένα στη βάση δεδομένων μας.

Κρυπτογράφηση σύμβασης (Contract Encryption):

Όλα τα δεδομένα υπογραφής, τα πεδία κειμένου και το περιεχόμενο της σύμβασης κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στον διακομιστή μας στη βάση δεδομένων μας.

Tamper Resistance:

Εάν τύχει και βρεθούμε εκτεθειμένοι από hackers, παρ όλα τα υψηλά μέτρα ασφαλείας που παίρνουμε για τους server μας Και την 24ωρη παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του,  ακόμα και αν κάποιος χάκερ επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσει μια ηλεκτρονική υπογραφή ή έγγραφο και προσπαθήσει να αλλάξει τόσο πολύ όσο ένα κόμμα , το έγγραφο αυτόματα θα ανακατευθύνει σε μια σελίδα 404 «Μήνυμα : δεν βρέθηκε » και ειδοποιούνται αυτόματα όλα τα μέρη που συσχετίστηκαν με το έγγραφο ότι το έγγραφο έχει τροποποιηθεί.

Ασφάλεια με χρήση SSL:

Το e-signature λειτουργεί υποχρεωτικά μέσα από σύνδεση ασφαλείας με υπογραφή  SSL σε όλες τις ηλεκτρονικές μας συμβάσεις.

Αριθμοί αναγνωριστικών εγγράφων και υπογραφών (Document & Signer ID Numbers):

Το κάθε έγγραφο και ο υπογράφων έχουν το δικό τους αναγνωριστικό υπογεγραμμένου δημιουργού. Αυτές οι λεπτομέρειες (μαζί με την διεύθυνσή τους) είναι τοποθετημένες στο αυτόματα δημιουργημένο ίχνος ελέγχου (audit trail) για κάθε υπογεγραμμένο έγγραφο.

Δεν αποθηκεύονται εικόνες του e-signature στους Server μας :

Η αποθήκευση της υπογραφής σας στον server μας  αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και τεράστια ευθύνη! Για αυτό ακριβώς το λόγο όλες οι υπογραφές του e-signature  είναι κρυπτογραφημένες και μόνο οι κινήσεις του ποντικιού σας καταγράφονται και αποθηκεύονται . Η εικόνα της υπογραφής σας δεν θα αποθηκευτεί ποτέ στους  Server μας.

Έλεγχος διαδρομής και σειριακοί αριθμοί (Audit Trail and Serial Numbers):

Τι συμβαίνει μετά την υπογραφή των εγγράφων σας; Μόλις ολοκληρωθεί ένα έγγραφο, παράγεται ένας μοναδικός αύξων αριθμός και τοποθετείται στα περιεχόμενα του διαγράμματος ελέγχου, τότε αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν τυχόν δεδομένα που εντοπίζονται στο audit trail έχουν υποστεί επεξεργασία ή αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο , ο μοναδικός αύξων αριθμός θα ενημερωθεί αυτόματα (έτσι μπορείτε εσείς ή και ένας δικαστής να επιβεβαιώσετε ότι αυτό ήταν (ή δεν ήταν) το έγγραφο που υπογράψατε ηλεκτρονικά.

Το e-signature παρέχεται από εταιρία που έχει περάσει πολυάριθμα χρόνια δημιουργώντας μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής συμβάσεων που τηρεί τους πολύ αυστηρούς κανονισμούς υπογραφής συμβάσεων UETA και ESIGN διεθνών και εθνικών συμβάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι εύκολα απλά και με ασφάλεια ολοκληρώνετε εργασίες που μέχρι τώρα απαιτούσαν χρονοβόρες ή αμφίβολης αξιοπιστίας μεθόδους.