Ο ΑΜΚΑ σας με τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ο μοναδικός αριθμός που προσδιορίζει ένα άτομο από την ημερομηνία της γέννησης του.


Έχοντας τον ΑΜΚΑ σας αφενός αποφεύγουμε συνωνυμίες που είναι κοινές σε κάποια επίθετα , μπορούμε να προσδιορίσουμε επαρκώς τα ασφαλισμένα σας παιδιά σε περίπτωση π.χ. Δίδυμων αβάπτιστων ίδιου φύλλου , και αφετέρου μπορούμε να τον δηλώσουμε σε περίπτωση που έχετε νοσηλεία και καλύπτετε από το συμβόλαιο σας, στο νοσηλευτικό ίδρυμα που νοσηλεύεστε αν δεν έχετε προλάβει να το κάνετε εσείς.

Επομένως μέσα στα προσωπικά στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας για την εύρυθμη λειτουργία των συμβολαίων σας και των αποζημιώσεών σας, είναι σημαντικό να μας έχει δηλωθεί ο ΑΜΚΑ σας.