Τραπεζικοί λογαριασμοί


Όνομα δικαιούχου:"Assicurazioni Generali SpA London Branch"

Διεύθυνση Ασφαλιστικής :100 LEMAN STREET, LONDON, GB, E1 8AJ

Διεύθυνση Τράπεζας :Citigroup Centre,  CANADA SQUARE, Canary Wharf , London , E14 5LB , United Gingdom


Για EURO


Bank name:Citibank

Bank location:London

IBAN:GB27CITI18500818633428

Account number:18633428

SWIFT code:CITIGB2L