Μπορείτε να πληρώσετε το συμβόλαιο σας online πατώντας εδώΤραπεζικοί λογαριασμοί

Όνομα δικαιούχου: "Aetna Insurance Company Limited"

Διεύθυνση Ασφαλιστικής :50 Cannon St, London EC4N 6JJ, United Kingdom

Διεύθυνση Τράπεζας : 25 CANADA SQUARE, CITIBANK CENTREΓια USD

Bank name:Citibank

Bank location:London

IBAN:GB95CITI18500817808674

Account number:17808674

SWIFT code:CITIGB2L

Sort code:185008


Για EURO

Bank name:Citibank

Bank location:London

IBAN:GB95CITI18500817733887

Account number:17733887

SWIFT code:CITIGB2L

Sort code:185008Για GBP

Bank name:Citibank

Bank location:London

IBAN:GB83CITI18500817733909

Account number:17733909

SWIFT code:CITIGB2L

Sort code:185008